Web dizajn, dizajn web stranica, dizajn stranica
Zatražite ponudu 01/ 6602 - 469

Virtus dizajn

Dizajn i izrada web stranica
info@virtus-dizajn.com 01/ 6602 - 469

Pišemo, pišemo..

Vi čitajte!

Provjera e-mail adresa korisnika besplatnih .hr domena

Poštovani klijenti,

Carnet od 15.5 do 15.7 provjerava i usklađuje točnost kontakt podataka u registru domena, a s ciljem da sva buduća komunikacija ide preko tih kontakata tj. e-mail adresa.

\"\"

U nastavku pročitajte dopis CARNET-a:

„Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom 8. travnja 2010. potrebno je uskladiti registar .hr domena s odredbama Pravilnika. Obzirom da su na odredjenom broju domena korisnički podaci neažurni, prvi korak u uskladjivanju je ažuriranje e-mail adresa korisnika koje će se kasnije koristiti za svu komunikaciju s korisnicima vezano uz upravljanje domenom koje je registrirana kao besplatna domena.

CARNet će kontaktirati korisnike putem svih e-mail adresa koje ima u registru, medjutim, kako su prve domene registrirane jos 1996., a korisnici nisu ažurirali promjene, postoji mogućnost da su kontakt podaci neispravni.

Valja napomenuti da se ova obavijest ne odnosi na korisnike com.hr, from.hr, iz.hr, name.hr te naplatnih sekundarnih domena.

Sam postupak vrši se web formom na adresi registrar.carnet.hr/revizija dok za više informacija o samom postupku revizije korisnike možete uputiti na http://www.carnet.hr/dns/administracija/revizija.

Takodjer molimo da naglasite korisnicima važnost provjere i ažuriranja e-mail adrese jer će se te adrese koristiti za slanje svih obavijesti, uključujući obavijesti o isteku besplatnih domena. Na temelju Članka 17. Pravilnika korisnici će on-line postupkom jednom godišnje morati potvrditi da i dalje zadovoljavaju uvjete korištenja besplatne domene i sve obavijesti bit će slane e-mailom. Obzirom da je postupak potpuno automatiziran, ukoliko je e-mail adresa neispravna korisnik neće dobiti obavijesti te domena moze biti deaktivirana ili brisana.

Administracija besplatne domene (promjena svih korisničkih podataka) će takodjer biti omogućena on-line, a autorizacijski link za pristup podacima slat će se na e-mail adresu korisnika domene. Ukoliko adresa nije valjana, korisnik neće moći izvršiti željene promjene.“

-----

Za bilo kakva pitanja i eventualne nejasnoće, slobodno nam se obradite putem e-maila ili naših brojeva telefona.